Tuotesuunnittelu, muotoilu, visualisointi, 3D-mallinnus ja muut palvelut

Tuotesuunnittelu ja muotoilu

Työmme ovat joko laajoja kokonaisuuksia tai yksittäisiä tuotteita. Metalliteollisuuden tuotantomenetelmien ja materiaalien tuntemus luovat pohjan tuottaville ratkaisuille. Muotoilu on meille enemmän kuin näyttävät kuoret. Muotoilu on työkalu, jolla tuotteesta tehdään toimiva ja kaupallisesti kiinnostava.

3D-mallinnus ja visualisointi

3D-mallit syntyvät yleensä suunnitteluprosessin ohessa ja visualisoinnilla monimutkaisetkin suunnitelmat saadaan havainnolliseen ja ymmärrettävään muotoon.

Tuotedokumentointi ja graafinen suunnittelu

Tuotteen dokumentointi ja julkaistava materiaali on osa suunnitteluprosessia. Prosessi tuottaa helposti hyödynnettävää varaosakuvasto-, työ-, käyttöohjemateriaalia ja markkinoinnin tukimateriaalia.

Projektin johto

Teollisuuden organisaatiot ovat ominta työympäristöämme. Meillä on kokemusta ja kykyä toimia joustavasti johdon, markkinoinnin, oston, tuotekehityksen ja tuotannon välillä.

Käyttämämme ohjelmistot

  • Vertex G4 3D-mekaniikkasuunnittelu
  • Vertex visualisointi ja animointi
  • Adobe CC grafiikka- ja kuvankäsittely

Tutustu myös yrityksemme esitteeseen. Ota yhteyttä ja kysy lisää!